Mediadora familiar

Li oferim les eines per solucionar els seus conflictes familiars

Separació
Divorci
Conflictes econòmics intrafamiliars
Conflictes de convivència
Processos d’emancipació
Avis que no veuen als seus néts
Conflictes interculturals
Herències
Béns

La mediació és VOLUNTÀRIA, CONFIDENCIAL i està basada en el DIÀLEG.

Creu que la mediació pot ser una forma vàlida d’enfrontar-se als problemes familiars?

Posi’s en contacte amb mi

 
María Antònia Rigat
Mediadora Familiar

Què és la mediació?

La mediació familiar és una forma de resoldre conflictes entre dos o més persones, amb l’ajuda d’una tercera persona imparcial, el mediador.

Principis de la mediació

Els mediadors no són jutges ni àrbitres, no imposen solucions ni opinen sobre qui té la veritat, el que busquen és satisfer les necessitats dels pactes en disputa, regulant el procés de comunicació i conduint per mitjà d’uns senzills passos amb els que, si les parts col·laboren, és possible arribar a una solució per la que tots guanyin o almenys quedin satisfets.

Avantatges de la mediació

◼ Les parts implicades poden resoldre per si mateixes el conflicte sense arribar a recórrer a els tribunals.
◼ Es tracta d’un procediment flexible, privat i confidencial, on s’escolta a les dues parts.
◼ Estalvia costos en temps i diners.